24.04.2017  18:00 Uhr

Friedhelm Rathjen liest aus "Moby-Dick"


Melville Moby Dick
Tübingen, Buchhandlung RosaLux


 
https://www.rosa-lux.de/aktuelles/
Friedhelm Rathjen liest James Joyce ("Ein Porträt des Künstlers als junger Mann") und Herman Melville ("Moby-Dick")
Ort:   Buchhandlung RosaLux, Tübingen
Zeit:   Montag, 24. April 2017, 18:00
Eintritt: 5 € / 3 €