24.08.2017  20:30 Uhr

O-Töne Museumsquartier Wien - Finale


© Marko Lipuš
Florjan Lipuš liest aus seinem aktuellen Roman "Seelenruhig"
Moderation

Museumsquartier Haupthof
Moderation: Katja Gasser

http://o-toene.at/index.php/2017/florjan-lipus/